Dobrodelno društvo Modra družina obvešča člane, podpornike in preostalo zainteresirano javnost, da je v zvezi z dne 25.11.2019 objavljenim razpisom za dodelitev pomoči, ki se je zaključil dne 05.12.2019, prejelo vlogo policista Policijske uprave Maribor in delavke policije iz Generalne policijske uprave. Upravni odbor društva se je sestal dne 06.12.2019 in preučil vlogi s priloženimi dokazili, na podlagi česar je sprejel sklep, da sta zaradi stiske, v kateri sta se znašla, oba upravičena do prejema pomoči, ki jo predstavlja znesek v višini 800 EUR vsakemu.