DODELJENA POMOČ DVEMA ZAPOSLENIMA V POLICIJI

DODELJENA POMOČ DVEMA ZAPOSLENIMA V POLICIJI

Dobrodelno društvo Modra družina obvešča člane, podpornike in preostalo zainteresirano javnost, da je v zvezi z dne 26.7.2019 objavljenim razpisom za dodelitev pomoči, ki se je zaključil dne 05.08.2019, prejelo tri vloge. Upravni odbor društva se je sestal dne 12.08.2019 in preučil vse tri vloge s priloženimi dokazili, na podlagi česar je sprejel sklep, da ena vloga ne izpolnjuje pogojev za dodelitev pomoči, saj ni šlo za osebo, ki bi bila po statutu društva upravičena do pomoči, v zvezi s preostalima vlogama pa je odločil, da sta vlagatelja upravičena do prejema pomoči. V prvem primeru gre za policista Policijske uprave Maribor, ki živi v težkih finančnih pogojih. Društvo ga v evidenci prejemnikov pomoči vodi pod šifro PUMB03. V drugem primeru gre za delavko policije, zaposleno v Policijski upravi Celje, ki se je znašla v stiski. Društvo vodi delavko policije v evidenci prejemnikov pomoči pod šifro PUCE03. Obema je bila dne 13.8.2019 nakazana pomoč v višini 800 eur. S sredstvi, ki so ostala nerazporejena, je društvo oblikovalo rezervo.

Deli