Dobrodelno društvo Modra družina je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in nepolitično združenje fizičnih oseb, zaposlenih v policiji, ki delujejo na področju dobrodelnosti ali so kako drugače pri svojem delu povezane s tem področjem. Poslanstvo društva je lajšanje ter reševanje socialnih stisk in težav zaposlenih v policiji, upokojencev iz njenih vrst ter ožjih družinskih članov. 

Ker so socialne in ekonomske stiske zaposlenih v policiji del realnosti, ki jo živimo, in ker je eno govoriti o solidarnosti, povsem drugo pa idejo solidarnosti prestaviti na nivo delovanja, postavljamo v želji, da bi jih pomagali reševati in lajšati, na noge Dobrodelno društvo Modra družina. Društvo je subjekt zasebnega prava, ki s ciljem organizirati in izvajati dobrodelne aktivnosti za lajšanje in reševanje socialnih in ekonomskih stisk zaposlenih v policiji, upokojencev iz njenih vrst in ožjih družinskih članov obojih, nagovarja vsakega zaposlenega v policiji, da se s pisnim soglasjem prostovoljno v korist društva vsak mesec odpove znesku, ki ga predstavlja 1 (en) eur, 3  (tri), 5 (pet) eur ali znesku po lastni izbiri.

Kdor bo pisno soglašal z odtegljajem v izbrani vrednosti, bo lahko postal član društva, pri čemer mu bodo šle pravice in dolžnosti, določene s statutom društva, med drugim pravica biti voljen v organe društva in pravica dajati pobude za delovanje društva, ali pa bo, v primeru, ko ne bo želel biti član društva, postal njegov podpornik. Petčlanski upravni odbor društva se bo sestajal vsaj enkrat mesečno, predvidoma dopisno, da bi imelo društvo kolikor je mogoče majhne administrativne stroške, pri čemer bo, skladno s transparentnim, jasnim in domišljenim pravilnikom o dodeljevanju pomoči razporejal prejeta finančna sredstva tistim, ki se bodo znašli v socialni in ekonomski stiski, s čimer bo izpolnjen temeljni cilj in namen društva. Društvo ima sicer še nadzorni odbor in disciplinsko komisijo.