Dobrodelno društvo Modra družina obvešča člane, podpornike in preostalo zainteresirano javnost, da je v zvezi z dne 21.3.2019 objavljenim razpisom za dodelitev pomoči, ki se je zaključil dne 05.04.2019, prejelo dve vlogi. Upravni odbor društva se je sestal dne 07.04.2019 in temeljito preučil obe vlogi s priloženimi dokazili, na podlagi česar je soglasno sprejel sklep, da je ena vloga popolna, vlagateljica pa upravičena do prejema denarne pomoči, medtem ko je bil drugi vlagatelj s sklepom upravnega odbora pozvan, da vlogo dopolni z ustreznimi listinami. Vlagatelj je to dne 09.04.2019 tudi storil, zaradi česar je predsednik predsednik društva z obema upravičencema podpisal pogodbo o dodelitvi pomoči, nato pa je bila dne 10.4.2019 vsakemu upravičencu nakazana denarna pomoč v višini 500,00 EUR. V prvem primeru gre za policistko iz Policijske uprave Murska Sobota, ki se je znašla v stiski, v drugem pa za delavca policije, zaposlenega v Policijski upravi Celje. Tudi on se je znašel v stiski. Zaradi občutljivosti okoliščin bosta ostala prejemnika pomoči anonimna.