Dobrodelno društvo Modra družina obvešča člane, podpornike in preostalo zainteresirano javnost, da je v zvezi z dne 25.2.2019 objavljenim razpisom za dodelitev pomoči, ki se je zaključil dne 05.03.2019, prejelo dve vlogi. Upravni odbor društva se je sestal dne 08.03.2019 in temeljito preučil obe vlogi s priloženimi dokazili, na podlagi česar je soglasno sprejel sklep, da sta oba prosilca upravičena do prejema denarne pomoči, zaradi česar je predsednik društva dne 11.03.2019 z obema podpisal pogodbo o dodelitvi pomoči, nato pa je bila še istega dne vsakemu upravičencu nakazana denarna pomoč v višini 500,00 EUR. V prvem primeru gre za Mateja Belšaka, od leta 2001 uniformiranega policista na PP Piran, ki se je s partnerko v nezavidljivem finančnem položaju znašel zaradi dlje časa trajajoče bolniške odsotnosti z dela in vsega, kar je povezano s tem. Osebne podatke policista razkrivamo, ker je Matej Belšak s tem izrecno pisno soglašal. V drugem primeru gre za uniformiranega policista, ki delo opravlja na območju Policijske uprave Celje, v nezavidljivem finančnem položaju pa se je znašel iz podobnih razlogov, kakor primorski kolega, le da želi ta upravičenec do pomoči ostati širši javnosti anonimen. Društvo ga v evidenci prejemnikov pomoči vodi pod šifro PUCE01.