Dobrodelno društvo Modra družina obvešča člane, podpornike in preostalo zainteresirano javnost, da je v zvezi z dne 25.5.2019 objavljenim razpisom za dodelitev pomoči, ki se je zaključil dne 06.06.2019, prejelo tri vloge. Upravni odbor društva se je sestal dne 07.06.2019 in temeljito preučil vse tri vloge s priloženimi dokazili, na podlagi česar je sprejel sklep, da so vse vloge popolne, vlagatelji pa upravičeni do prejema denarne pomoči. Predsednik društva je z upravičenci podpisal pogodbo o dodelitvi pomoči, nato pa je bila dne 10.6.2019 vsakemu upravičencu nakazana denarna pomoč v višini 383 EUR. V prvem primeru gre za policista Policijske uprave Koper, ki se je v stiski znašel zaradi dolgo časa trajajoče, z boleznijo povezane odsotnosti z dela. Društvo ga v evidenci prejemnikov pomoči vodi pod šifro PUKP01. V drugem primeru gre za delavko policije, zaposleno v operativni podpori Policijske uprave Maribor, ki se pod bremenom težkih življenjskih okoliščin s težavo prebija čez mesec. Društvo vodi delavko policije v evidenci prejemnikov pomoči pod šifro PUMB02. Tretji prejemnik denarne pomoči je partner aktivne policistke, ki je v letošnjem letu preminila, zaradi česar sta z otrokom ostala sama. Društvo ga v evidenci prejemnikov pomoči vodi pod šifro Družinski član 01.