Dobrodelno društvo Modra družina obvešča člane, podpornike in preostalo zainteresirano javnost, da je v zvezi z dne 19.9.2019 objavljenim razpisom za dodelitev pomoči, ki se je zaključil dne 03.10.2019, prejelo dve vlogi. Upravni odbor društva se je sestal dne 07.10.2019 in preučil obe vlogi s priloženimi dokazili, na podlagi česar je sprejel sklep, da sta vlagateljici zaradi izkazanih stisk, v katerih sta se znašli, upravičeni do prejema pomoči. Na podlagi tega je društvo hčerkama policista, ki sta v prometni nesreči ostali brez obeh staršev, namenilo pomoč v višini 1000 EUR, delavki policije iz PU Celje pa pomoč v višini 500 EUR.