Dobrodelno društvo Modra družina obvešča člane, podpornike in preostalo zainteresirano javnost, da je v zvezi z dne 03.02.2020 objavljenim razpisom za dodelitev pomoči, ki se je zaključil dne 10.02.2020, prejelo tri vloge za pomoč. Upravni odbor društva se je sestal dne 11.02.2020 in preučil vloge s priloženimi dokazili, na podlagi česar je sprejel sklep, da so zaradi stiske, v kateri so se znašli, vsi trije prosilci upravičeni do pomoči. Pomoč v višini 800 EUR tako prejmejo policist Policijske uprave Maribor, ki se je v stiski znašel zaradi nesreče, policist Policijske uprave Celje, ki se je v stiski znašel zaradi zdravstvenega stanja in delavka policije iz Policijske uprave Celje, ki se je v stiski znašla zaradi zahtevnih življenjskih okoliščin, v katerih živi.