Junija 2021 pomoč v višini 1000 EUR namenjamo v dveh primerih zaposlenima v Policijski upravi Maribor, v po enem primeru pa zaposlenima v Policijski upravi Ljubljana in Generalni policijski upravi.


Do tega trenutka smo tako pomoč namenili 39 upravičencem, med katere smo razdelili za 32.247 EUR pomoči, ki so jih prispevali člani in podporniki društva.


Hvala vsem.