Dobrodelno društvo Modra družina obvešča člane, podpornike in preostalo zainteresirano javnost, da je v zvezi z dne 26.7.2019 objavljenim razpisom za dodelitev pomoči, ki se je zaključil dne 05.08.2019, pomagalo dvema zaposlenima. V prvem primeru gre za policista Policijske uprave Maribor, ki živi v težkih finančnih pogojih. Društvo ga v evidenci prejemnikov pomoči vodi pod šifro PUMB03. V drugem primeru gre za delavko policije, zaposleno v Policijski upravi Celje, ki se je znašla v stiski. Društvo vodi delavko policije v evidenci prejemnikov pomoči pod šifro PUCE03. Obema je bila dne 13.8.2019 nakazana pomoč v višini 800 eur.