Obveščamo vas, da smo v zvezi z dne 2.2.2021 zaključenim razpisom prejeli pet vlog za pomoč, pri čemer smo sredstva, ki so bila na voljo, v enakih deležih razdelili med vseh pet upravičencev. Pomoč v višini 700 eur tako prejmeta dva zaposlena iz Policijske uprave Murska Sobota, dva iz Policijske uprave Maribor in en iz Policijske uprave Kranj.


Do sedaj smo tako med 35 upravičencev podelili za 28.247 eur pomoči. 


Hvala vsem, ki sodelujete