Znova dodeljena denarna pomoč dvema zaposlenima v policiji

Znova dodeljena denarna pomoč dvema zaposlenima v policiji

Dobrodelno društvo Modra družina obvešča člane, podpornike in preostalo zainteresirano javnost, da je v zvezi z dne 25.4.2019 objavljenim razpisom za dodelitev pomoči, ki se je zaključil dne 05.05.2019, prejelo dve vlogi. Upravni odbor društva se je sestal dne 07.05.2019 in temeljito preučil obe vlogi s priloženimi dokazili, na podlagi česar je soglasno sprejel sklep, da je ena vloga popolna, vlagatelj pa upravičen do prejema denarne pomoči, medtem ko je bila druga vlagateljica s sklepom upravnega odbora pozvana, da vlogo dopolni z ustrezno izjavo. Vlagateljica je to dne 08.05.2019 tudi storila, zaradi česar je predsednik društva z obema upravičencema podpisal pogodbo o dodelitvi pomoči, nato pa je bila dne 10.5.2019 vsakemu upravičencu nakazana denarna pomoč v višini 500,00 EUR. V prvem primeru gre za policista Policijske postaje Ljubljana Vič, Nenada Tadića, ki se je, skupaj z družino, v stiski znašel zaradi dolgo časa trajajoče, z boleznijo povezane odsotnosti z dela, v drugem pa za delavko policije, zaposleno v operativni podpori Policijske uprave Maribor, ki se je v stiski znašla zaradi spleta objektivnih življenjskih okoliščin, na katere sama ni imela vpliva. Zaradi občutljivosti okoliščin bo slednja ostala anonimna, policist Nenad Tadić pa je z razkritjem njegovih osebnih podatkov soglašal. Društvo vodi delavko policije v evidenci prejemnikov pomoči pod šifro PUMB01. Vsak upravičenec je do pomoči upravičen enkrat v obdobju dveh let, razen, kadar gre za izredne razmere. Dobrodelno društvo Modra družina bo v dneh, ki sledijo, najkasneje pa do dne 25.05.2019, objavilo majski razpis za dodelitev pomoči.

Deli