ZAHVALA IN VABILO DOBRODELNEGA DRUŠTVA MODRA DRUŽINA

ZAHVALA IN VABILO DOBRODELNEGA DRUŠTVA MODRA DRUŽINA

Spoštovani, v decemberskih dneh lanskega leta smo vam prvič pisno predstavili idejo, namen in cilje novoustanovljenega Dobrodelnega društva modra družina. Takrat smo v obsežnem pisanju pojasnili, da gre za društvo, namenjeno lajšanju socialnih stisk zaposlenih v policiji, upokojencev iz njenih vrst in ožjih družinskih članov obojih. V mesecih, ki so sledili prvemu nagovoru zaposlenim v policiji, smo postorili, kar je bilo potrebno, da je lahko društvo marca letos pričelo finančno poslovati in s tem izvajati svoje poslanstvo. Iz naslova odtegljajev od plač, ki jih s pristopnimi izjavami ali pisnimi soglasji društvu namenijo zaposleni v policiji, društvo trenutno vsakega petega dne v mesecu na transakcijski račun prejme nekaj več kot 1000 EUR. Najkasneje do 25.dne v mesecu na spletni strani društva ( www.modra-druzina.si) objavimo razpis za dodelitev pomoči, ki se zaključi petega dne v naslednjem mesecu, torej na dan, ko društvo prejme finančna sredstva članov in podpornikov. Petčlanski upravni odbor društva po zaključenem razpisu na dopisni seji pregleda prispele vloge in zahtevana dokazila, nato pa odloči o pomoči. V dveh mesecih, odkar smo pričeli finančno poslovati, smo tako od zaposlenih v policiji prejeli štiri vloge za pomoč. Vsem štirim smo finančno pomagali. Pri tem smo porabili vsa finančna sredstva, ki smo jih imeli na voljo. Društvo v tem času ni porabilo enega samega eura za lastno delovanje. Tako bo ostalo tudi v bodoče.


Vsem, ki ste že naši člani ali podporniki, se ob tej priložnosti iskreno in lepo zahvaljujemo. Brez vaše podpore nam ne bi uspelo. Idej, ki se napajajo iz solidarnosti z drugim, nam ne manjka. Naša ambicija ni samo takojšnje lajšanje stisk, temveč se želimo, med drugim, ukvarjati še z obšolskimi in prostočasnimi dejavnostmi otrok zaposlenih v policiji. En sam nasmeh, ki se zariše na otroškem obrazu, spreminja svet na bolje. Z odraslim ni nič drugače. Ohranjati tiste vrednote, ki predstavljajo Dobro kot vrednoto, in s tem ustvarjati možnost za Dobro tam, kjer to še ni, to je sicer tudi logika poklica, ki ga opravljamo. To je hkrati logika, ki jo želi zasledovati Modra družina.


Tiste, ki niste člani ali podporniki društva, v teh prazničnih dneh, ko dobrote na mizah pripovedujejo zgodbo o upanju, vljudno vabimo, da to postanete in nam s tem pomagate podarjati upanje. Če želite postati član društva, izpolnite pristopno izjavo in jo v skenirani obliki pošljite na elektronski naslov info@modra-druzina.si. Če želite postati podpornik društva, ne pa tudi član, izpolnite pisno soglasje in ga v skenirani obliki pošljite na elektronski naslov info@modra-druzina.si. Veseli bomo vsakega prispevka. Več informacij o društvu najdete na spletni strani www.modra-druzina.si. Z lepimi pozdravi.

Deli