DOBRODELNO DRUŠTVO MODRA DRUŽINA FEBRUARJA 2020 POMOČ DODELILO TREM UPRAVIČENCEM

DOBRODELNO DRUŠTVO MODRA DRUŽINA FEBRUARJA 2020 POMOČ DODELILO TREM UPRAVIČENCEM

Dobrodelno društvo Modra družina obvešča člane, podpornike in preostalo zainteresirano javnost, da je v zvezi z dne 03.02.2020 objavljenim razpisom za dodelitev pomoči, ki se je zaključil dne 10.02.2020, prejelo tri vloge za pomoč. Upravni odbor društva se je sestal dne 11.02.2020 in preučil vloge s priloženimi dokazili, na podlagi česar je sprejel sklep, da so zaradi stiske, v kateri so se znašli, vsi trije prosilci upravičeni do pomoči. Pomoč v višini 800 EUR tako prejmejo policist Policijske uprave Maribor, ki se je v stiski znašel zaradi nesreče, policist Policijske uprave Celje, ki se je v stiski znašel zaradi zdravstvenega stanja in delavka policije iz Policijske uprave Celje, ki se je v stiski znašla zaradi zahtevnih življenjskih okoliščin, v katerih živi.


Društvo je do sedaj pomagalo enaindvajsetim upravičencem, pri čemer je dodeljena pomoč v povprečju znašala 645,14 EUR na osebo.

Deli