NA DECEMBRA 2019 ZAKLJUČENEM RAZPISU SMO POMAGALI POLICISTU POLICIJSKE UPRAVE MARIBOR IN DELAVKI POLICIJE IZ GENERALNE POLICIJSKE UPRAVE

NA DECEMBRA 2019 ZAKLJUČENEM RAZPISU SMO POMAGALI POLICISTU POLICIJSKE UPRAVE MARIBOR IN DELAVKI POLICIJE IZ GENERALNE POLICIJSKE UPRAVE

Dobrodelno društvo Modra družina obvešča člane, podpornike in preostalo zainteresirano javnost, da je v zvezi z dne 25.11.2019 objavljenim razpisom za dodelitev pomoči, ki se je zaključil dne 05.12.2019, prejelo vlogo policista Policijske uprave Maribor in delavke policije iz Generalne policijske uprave. Upravni odbor društva se je sestal dne 06.12.2019 in preučil vlogi s priloženimi dokazili, na podlagi česar je sprejel sklep, da sta zaradi stiske, v kateri sta se znašla, oba upravičena do prejema pomoči, ki jo predstavlja znesek v višini 800 EUR vsakemu. S preostalimi sredstvi je društvo oblikovalo rezervo. Društvo je tako od začetka delovanja pomagalo osemnajstim upravičencem, pri čemer je za pomoč namenilo 11.148 EUR, kar znese v povprečju 619.33 EUR na upravičenca.

Deli