OBVESTILO IN POZIV: ZA POMOČ SMO NAMENILI 9000 EUR

OBVESTILO IN POZIV: ZA POMOČ SMO NAMENILI 9000 EUR

Na marčevski razpis za pomoč Modre družine se je tokrat prijavilo največje število zaposlenih. Zaradi stisk, povezanih predvsem z resnimi obolenji, pa tudi smrtjo, smo med šest zaposlenih iz Policijskih uprav Maribor, Celje, Ljubljana in Koper razdelili za 9000 eurov pomoči.


S tem smo prišli do številke 60: to je število zaposlenih, ki smo jim pomagali od pričetka delovanja društva. Po sedemnajstkrat smo pomagali zaposlenim iz Policijskih uprav Celje in Maribor, po sedemkrat zaposlenim iz Policijskih uprav Koper in Ljubljana, petkrat zaposlenim iz GPU, štirikrat iz Policijske uprave Murska Sobota, dvakrat iz Policijske uprave Kranj in enkrat iz Policijske uprave Novo mesto.


Zbrali in razdelili smo za 58.847 eur pomoči. Člani organov društva delujejo popolnoma prostovoljno, za svoje delo ne prejemajo nobenega plačila.


Kako smo pomagali? Delili smo denarno pomoč, plačevali položnice, kupovali nujno stanovanjsko in medicinsko opremo. Pomagali smo pri plačevanju terapij, operacij in nakupu zdravil. Skozi daljše obdobje smo zaposlenim dnevno omogočali tople obroke. In še več.


Velik odstotek tistih, ki so se znašli v stiskah, je povezan z resnimi obolenji, ki so zaposlene prisilili v dlje časa trajajoče odsotnosti z dela, kar ima za posledico znatno zmanjšanje družinskih prihodkov.


Prilivi, ki jih imamo, ne zadoščajo, da bi lahko ustrezno pomagali vsem, ki se obračajajo na nas. Hvala vsem, ki že sodelujete. Vse ostale pa vljudno vabimo, da izpolnijo pisno soglasje in z enim eurom od plače pomagajo spreminjati svet tistim, s katerimi vsak dan delimo poklicno pot. Hvala. Upravni odbor Modre družine

Pisno soglasje:

https://modra-druzina.si/assets/uploads/file-1.pdf

Deli