Obvestilo članom in podpornikom - Jan 2019

Obvestilo članom in podpornikom - Jan 2019

Vse člane in podpornike Dobrodelnega društva Modra družina obveščamo, da smo pred časom na Generalno policijsko upravo posredovali predlog sporazuma o medsebojnem sodelovanju med policijo in društvom. Tak sporazum pomeni temeljno podlago za delovanje društva. Ustrezne službe Ministrstva za notranje zadeve in policije so predlog sporazuma pregledale in pripravile v taki obliki, ki bo društvu omogočala dolgotrajno uresničevanje svojih ciljev. Dobrodelno društvo Modra družina se želi ob tej priložnosti vsem, ki so sodelovali pri pripravi sporazuma, zahvaliti za trud, ki so ga pri tem izkazali. Vse, ki ste do tega trenutka s pristopnimi izjavami ali pisnimi soglasji za odtegljaje od plače postali člani ali podporniki društva, hkrati obveščamo, da bo podpisani sporazum med policijo in društvom podlaga za prilive na transakcijski račun društva, s čimer bomo lahko pričeli uresničevati temeljne cilje društva. O podpisu sporazuma in prvih odtegljajih od osebnih dohodkov boste obveščeni.

Deli