VSEBINSKO POROČILO IN FINANČNI IZKAZ DOBRODELNEGA DRUŠTVA MODRA DRUŽINA

VSEBINSKO POROČILO IN FINANČNI IZKAZ DOBRODELNEGA DRUŠTVA MODRA DRUŽINA

Objavljamo izseke iz Kratkega vsebinskega poročila in finančnega izkaza Dobrodelnega društva Modra družina za obdobje od 01.01.2019 do 15.08.2019: " Dobrodelno društvo Modra družina je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in nepolitično združenje fizičnih oseb, zaposlenih v policiji, ki delujejo na področju dobrodelnosti ali so kako drugače pri svojem delu povezane s tem področjem. Poslanstvo društva je lajšanje ter reševanje socialnih stisk in težav zaposlenih v policiji, upokojencev iz njenih vrst ter ožjih družinskih članov. Društvo ima trenutno 344 članov in podpornikov, od tega 230 članov in 114 podpornikov. Društvo je v obdobju od 5.3.2019, ko je dejansko pričelo s finančnim poslovanjem, do 15.08.2019 pomoč namenilo enajstim upravičencem. V šestih primerih je šlo za policiste, v štirih primerih za delavce policije, v enem pa za ožjega družinskega člana. V desetih primerih je bila dodeljena pomoč v obliki denarnega nakazila, v enem primeru pa v obliki plačila zapadlih splošnih plačilnih nalogov, povezanih s stroški bivanja. Društvo je za pomoč upravičencem do sedaj namenilo 5749 EUR. Vrednost dodeljenih pomoči je, v odvisnosti od števila vlog v posameznem razpisnem obdobju in sredstev, s katerimi je v istem obdobju razpolagalo društvo, znašala od 383 do 800 EUR, kar znese v povprečju 522.63 EUR. Društvo za lastno delovanje ni porabilo nobenih finančnih sredstev, ki jih je imelo na voljo. Na koncu poročila prilagamo bančni izpisek, iz katerega je razviden ves promet na transakcijskem računu društva. Zaradi varstva osebnih podatkov so zakriti podatki, ki predstavljajo transakcijski račun Ministrstva za notranje zadeve in vsi podatki v zvezi z dodelitvijo pomoči upravičencem, medtem ko so vsi zneski, povezani s prometom v breme in v dobro, vidni. "Bančni promet društva

Vsebinsko poročilo

Deli