Dobrodelno društvo Modra družina objavlja razpis za dodelitev pomoči v višini 1000 EUR

Dobrodelno društvo Modra družina objavlja razpis za dodelitev pomoči v višini 1000 EUR

Dobrodelno društvo Modra družina z veseljem objavlja razpis za dodelitev pomoči v višini 1000 EUR, s katerim želimo lajšati in reševati socialne stiske in težave zaposlenih v policiji, upokojencev iz njenih vrst in njihovih ožjih družinskih članov. Cilj razpisa je dodelitev pomoči upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega razpisa in so na njem izbrani, s čimer društvo uresničuje svoje cilje in namen. Na razpisu so zagotovljena sredstva v višini 1000 EUR, ki so jih prispevali člani in podporniki društva. Vloge lahko upravičenci oddajo najkasneje do vključno torka, dne 05. marca 2019. Podrobnejša navodila za prijavo in več informacij o razpisu najdete v razpisni dokumentaciji na koncu te objave, kjer najdete tudi obrazce za oddajo. Vse člane in podpornike društva, kakor tudi drugo zainteresirano javnost prosimo, da morebitne upravičence do pomoči, ki so se znašli v stiski, seznanijo z razpisom.

Prenesi PDF razpis za dodelitev pomoči

Prenesi PDF vlogo za dodelitev pomoči

Deli